GĂNG TAY
Hoạt động chính của Rostaing Việt Nam là sản xuất găng tay. Từ găng tay thể thao, găng tay giải trí đến găng tay bảo hộ lao động, cũng không quên những đôi găng tay tinh tế và phức tạp.